Verslag najaarsweekend

Najaarsweekend 2018: “ Ik geloof, geloof ik……….. ”

Vrijdagmiddag 26 oktober gingen er weer heel wat mensen op weg naar Hattem voor het najaarsweekend van het Binnenvaartpastoraat. Het is goed om elkaar weer te zien en te spreken. Na alle huishoudelijke beslommeringen, zoals een bedje zoeken, eten en afwassen begint de avond met zingen. Dan houdt Dirk de inleiding op het thema: ‘Ik geloof, geloof ik……’. Hij begint met het verhaal uit Marcus, waar een vader met zijn zoon bij de discipelen komt met de vraag of zij hem kunnen genezen. Het lukt niet en als Jezus erbij komt vraagt hij wat hij voor de vader kan doen. Als deze vraagt of Jezus zijn zoon kan genezen, vraagt Jezus of de man gelooft. De man antwoordt met de bekende woorden: ‘ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp’. Daar spreekt de twijfel uit of zijn geloof wel groot genoeg is.
Na enkele stellingen over geloof en twijfel begrijpen we dat het woord geloven in de bijbel op een andere manier gebruikt wordt dan in het dagelijks leven. Als we zeggen: ‘ik geloof ..’, dan weten we het niet zeker. Als je iets zeker weet, is het geen geloven meer. Geloven in bijbelse zin heeft te maken met vertrouwen. In Hebreeën 11:1 staat: het geloof is het zeker weten van datgene dat je niet ziet. Over dat hoofdstuk gaat ook de bijbelstudie op zaterdag.
Na de inleiding van Dirk worden we in 5 groepen gedeeld, waar nog even gepraat wordt over geloof en twijfel. We hebben ook de opdracht gekregen om iets te bedenken, wat we zaterdagavond voor het voetlicht moeten brengen.

Na een korte of iets langere nacht gaan we zaterdagmorgen aan de bijbelstudie. Er zijn nog enkele ‘laatkomers’ aangeschoven, zodat we met een flinke groep aan de slag gaan. Louis leidt de bijbelstudie in met enkele stellingen, bijv. dat iedereen gelooft, het is alleen de vraag waarin en wat je gelooft. Als mensen zeggen dat ze alleen maar geloven in hetgeen ze zien, dan komen ze al in de problemen, want de belangrijkste dingen in het leven zijn onzichtbaar; liefde en genade kun je niet zien. Er zijn 11 vragen over Hebreeën 11, waar we gezamenlijk een antwoord op moeten zien te formuleren. Sommige antwoorden zijn iets makkelijker te vinden dan andere, maar geloof en twijfel komen in elke vraag wel aan bod.

’s Middags staat een stadswandeling in Hattem op het programma. Met een gids wandelen we door het stadje en krijgen heel wat te horen over de geschiedenis van deze Hanzestad. We besluiten de middag met koffie en wat lekkers in een restaurantje in Hattem.
Weer terug bij de Zandkreek worden we verwelkomd met lekkere geuren uit de keuken. Deze keer hebben we niet kok André, maar een kokkin. Zij komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika en zet ons een heerlijke maaltijd voor met gerechten uit dat land. Tussen de gangen door brengen de groepen hun bedenksels. Allemaal verschillend, maar mooi om te zien hoe geloof en twijfel de rode draad is. Eén groep beeldde het uit door het verhaal van Jezus die over het water liep. Petrus geloofde dat hij dat ook kon toen hij uit de boot stapte, maar toen hij begon te twijfelen, zonk hij naar beneden.

Zondagmorgen gaan we naar de kerk in Heerde. We worden daar altijd hartelijk ontvangen en ook deze keer probeerde de dominee weer een link te leggen met ons thema.
Voor het middageten krijgen we van Marinus Hoogendoorn informatie over het collectedoel: de actie Alpe d’HuZes. Dit is een actie waarbij deelnemers, alleen of in een team, geld bijeen brengen waarmee zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ beklimmen zij op één dag tot maximaal zes keer de Alpe d'Huez. Ook Marinus heeft al een paar keer meegedaan en volgend jaar gaat nog een schipper zich aan de beklimming wagen. Met de opbrengst van de collecte worden ze gesponsord, het geld gaat naar het KWF.

De tijd vliegt als het gezellig is en dan is er voor je gevoel al snel het moment van afscheid. Eerst wordt er met man en macht opgeruimd en schoongemaakt en dan is het voor velen: tot volgend jaar!

Elly Blokzijl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag Gezinsweekend 2018

Door Jos Lagerburg

Gezinsweekend wederom succes!

Het gezinsweekend is ook dit jaar weer een groot succes geworden. Van vrijdag 22 tot zondag 24 juni waren 53 mensen van alle leeftijden bij elkaar in de Zandkreek in Hattem, om samen na te denken en aan activiteiten deel te nemen rondom het thema ‘bidden’.

Rondom het thema is er door het weekend heen veel gezongen, bijbel gelezen, nagedacht en natuurlijk gebeden. Zo was er op zaterdagochtend een bijbelstudie, geleid door dominee Dirk Meijvogel, waarna er in kleinere groepen werd gepraat over verschillende aspecten rondom bidden.
Op zondagochtend was er de kerkdienst, die zoals elk jaar gehouden werd in samenwerking met de tentdienst van de nabijgelegen camping.

Maar er was zoals altijd natuurlijk ook veel ruimte voor gezelligheid, zoals op zaterdagmiddag. Het grootste deel van de groep ging toen namelijk kanovaren door de Zwolse grachten. In groepjes van 3 personen werd er flink op los gepeddeld, en gelukkig waren voor de meeste mensen de meegebrachte droge kleren niet nodig.
Zaterdagavond laat was er voor iedereen die nog wakker was een speurtocht. Aan de hand van foto’s moesten de groepen de juiste route door het bos zien te vinden. Waar de ene groep in no-time de juiste weg gevonden had, stond de andere groep drie kwartier na vertrek nog steeds op dezelfde plek. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk om de gezelligheid, en die was zeker aanwezig.

Ook dit jaar was het weekend al met al weer zeer geslaagd. Dat beloofd veel goeds voor volgend jaar!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALS JE BIDT ZAL HIJ JE GEVEN

“ Als je bidt zal Hij je geven…..! ”

Zo begint een kinderliedje dat we allemaal wel kennen, maar geloven we het ook!?
En geeft Hij altijd wat we vragen of krijgen we op een andere manier antwoord?
In het komende weekend gaan we over al deze dingen met elkaar nadenken.

Op zaterdagmiddag gaan de liefhebbers kanovaren in Zwolle, voor degene die achterblijven organiseren we ter plaatse iets. We hebben altijd wel een speurtocht achter de hand.
’s Avonds natuurlijk weer een BBQ en daarna heerlijk met elkaar zingen onder leiding van Ellen. Misschien ook nog een nachtspel voor een ieder die niet bang is in het donker?
Zondag bezoeken we zoals gebruikelijk een kerkdienst in de witte tent bij de grote Leemkule.
Johanna’s crew zal zondagmiddag onze warme maaltijd verzorgen.

Het is gebruikelijk dat er tijdens het weekend gecollecteerd wordt.

Locatie: De Zandkreek, Koeweg 17, Hattem

Opgeven bij Gerda van der Vliet: gerdavandervliet@caiway.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Ds. Dirk Meijvogel: 0631041389