Verandering Tijd Dienst Mannheim

Elke zondagmorgen is er een Nederlandstalige dienst in de Hafenkirche Mannheim
Vanaf 1e paasdag beginnen de Nederlandstalige diensten voor de binnenvaartgezinnen
en overige Nederlandstalige gasten om 11.30 uur!
Om ca 11.00 uur is de deur open

Van harte welkom!

Voor informatie: Bram Aarnoudse, tel: 0031 6 2139 2314
Zie ook: www.binnenvaartpastoraat.nl