Najaarsweekend 26-10 t/m 29-10

Najaarsweekend 2018: “ Ik geloof, geloof ik……….. ”

Beste mensen,

Dit is alvast een eerste uitnodiging om deelnemer te worden van weer een geweldig weekend in de bossen van Hattem!

Bij geloven hoort zoeken, maar wel in de verwachting dat je zult vinden. Mijn twijfels en vragen mogen er zijn, maar waar het vooral om gaat is wat ik er vervolgens mee doe.
Durf ik Jezus toch te vertrouwen? Gelovigen zijn als een peloton soldaten dat ’s nachts door vijandelijk gebied trekt. De soldaten moeten blindvaren op hun commandant. Uiteraard hebben sommige soldaten zo hun twijfels. Lopen we echt in de goede richting? Kan de vijand ons niet zien? Maar zolang ze zich over geven aan de leiding van de commandant is er een kans dat het goed afloopt. In Jezus geloven is Hem volgen als mijn commandant. Ik volg de weg die Hij wijst. Niet dat ik geen twijfels heb. Maar ik vertrouw Hem.

De indeling van de weekenden is wel bij jullie bekend. Daar hebben we niets aan veranderd.
Wel is het zo dat we tegenwoordig de Zandkreek tot maandagmorgen tien uur mogen gebruiken. Dus voel je vrij om eventueel wat langer te blijven.

Meld je aan door een mail te sturen naar Gerda: gerdavandervliet@caiway.nl zodat we weten hoeveel deelnemers er zijn.
Alvast bedankt voor de moeite.

Kosten: € 110 euro per persoon. De kosten graag overmaken op:
IBAN : NL29RABO0153507853
t.n.v. Nederlandse Kerk aan de Ruhr
o.v.v. Najaarsweekend 2018.

We zien uit naar jullie komst!

Hartelijke groeten namens de voorbereidingsgroep,

Gerda van der Vliet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verslag Gezinsweekend 2018

Door Jos Lagerburg

Gezinsweekend wederom succes!

Het gezinsweekend is ook dit jaar weer een groot succes geworden. Van vrijdag 22 tot zondag 24 juni waren 53 mensen van alle leeftijden bij elkaar in de Zandkreek in Hattem, om samen na te denken en aan activiteiten deel te nemen rondom het thema ‘bidden’.

Rondom het thema is er door het weekend heen veel gezongen, bijbel gelezen, nagedacht en natuurlijk gebeden. Zo was er op zaterdagochtend een bijbelstudie, geleid door dominee Dirk Meijvogel, waarna er in kleinere groepen werd gepraat over verschillende aspecten rondom bidden.
Op zondagochtend was er de kerkdienst, die zoals elk jaar gehouden werd in samenwerking met de tentdienst van de nabijgelegen camping.

Maar er was zoals altijd natuurlijk ook veel ruimte voor gezelligheid, zoals op zaterdagmiddag. Het grootste deel van de groep ging toen namelijk kanovaren door de Zwolse grachten. In groepjes van 3 personen werd er flink op los gepeddeld, en gelukkig waren voor de meeste mensen de meegebrachte droge kleren niet nodig.
Zaterdagavond laat was er voor iedereen die nog wakker was een speurtocht. Aan de hand van foto’s moesten de groepen de juiste route door het bos zien te vinden. Waar de ene groep in no-time de juiste weg gevonden had, stond de andere groep drie kwartier na vertrek nog steeds op dezelfde plek. Maar uiteindelijk ging het natuurlijk om de gezelligheid, en die was zeker aanwezig.

Ook dit jaar was het weekend al met al weer zeer geslaagd. Dat beloofd veel goeds voor volgend jaar!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALS JE BIDT ZAL HIJ JE GEVEN

“ Als je bidt zal Hij je geven…..! ”

Zo begint een kinderliedje dat we allemaal wel kennen, maar geloven we het ook!?
En geeft Hij altijd wat we vragen of krijgen we op een andere manier antwoord?
In het komende weekend gaan we over al deze dingen met elkaar nadenken.

Op zaterdagmiddag gaan de liefhebbers kanovaren in Zwolle, voor degene die achterblijven organiseren we ter plaatse iets. We hebben altijd wel een speurtocht achter de hand.
’s Avonds natuurlijk weer een BBQ en daarna heerlijk met elkaar zingen onder leiding van Ellen. Misschien ook nog een nachtspel voor een ieder die niet bang is in het donker?
Zondag bezoeken we zoals gebruikelijk een kerkdienst in de witte tent bij de grote Leemkule.
Johanna’s crew zal zondagmiddag onze warme maaltijd verzorgen.

Het is gebruikelijk dat er tijdens het weekend gecollecteerd wordt.

Locatie: De Zandkreek, Koeweg 17, Hattem

Opgeven bij Gerda van der Vliet: gerdavandervliet@caiway.nl
Voor meer informatie kunt u bellen met Ds. Dirk Meijvogel: 0631041389