Najaarsweekend 26 oktober - 28 oktober 2018

Nadere informatie volgt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terugblik Najaarsweekend 2016

Alle ingrediënten waren aanwezig om er weer een mooi weekend van te maken en dat is het dan ook geworden. Met dat weekend bedoel ik het najaarsweekend van het Binnenvaartpastoraat. Een grote groep deelnemers, waaronder een aantal “nieuwelingen”. Dat “nieuwe” geldt dan alleen deelname aan het najaarsweekend, want eerder kwamen ze wel naar Hattem voor het gezinsweekend. Verder goed weer en een mooi programma met het thema: “God heeft een plan”.
Hier mag dan ook wel genoemd worden dat een aantal sponsors, 4Com en EOC, het financieel
mogelijk heeft gemaakt om dit weekend te organiseren. Daardoor kon de eigen bijdrage van de
deelnemers op een redelijk niveau blijven.

Tegen het eind van de vrijdagmiddag zijn we welkom in de Zandkreek. Johanna heeft goed voor de inwendige mens gezorgd met soep en brood.
Na het eten begint het programma. We zingen eerst en zingen doen we tijdens dit weekend meerdere malen. Een kort filmpje illustreert het thema. Een mannetje probeert in de woestijn aan water te komen en ziet in de verte een kraan en om zijn doel te bereiken ontwijkt hij steeds weer een hand (de Hand van God?). Uiteindelijk komt hij bij die kraan en er komt één druppel water uit. Het filmpje besluit met een beeld van een oase met volop water (overvloed). Maar door zijn eigenwijsheid heeft het mannetje die oase niet bereikt. God heeft een plan (met ons leven), alleen zien wij dat hele plan niet en proberen op onze eigen manier het doel te bereiken.
Louis Krüger leidt het onderwerp in met de vragen of alles wat ons overkomt Gods plan is of gebruikt God hetgeen ons overkomt om ons bij het doel te brengen. Hij vertelt een paar korte verhalen om dit duidelijk te maken.

Hierna volgt een rondje voorstellen om zo een naam bij de nieuwe gezichten te krijgen. De (vroegere) scheepsnaam hoort er natuurlijk bij en is vaak bekender.
Dan worden we in zes groepjes opgedeeld. Deze samenstelling is ook voor de bijbelstudie van
zaterdagmorgen. We krijgen een opdracht om iets te bedenken wat zaterdag tijdens het diner, tussen de gangen door, gepresenteerd moet worden. We gaan dus eerst maar even overleggen hoe we dat zullen aanpakken. Er worden ideeën geopperd, die we de andere dag zullen uitwerken.
Na al dat werk is er tijd om bij te praten onder het genot van een glaasje met het één of ander. Dat gaat voor enkelen door tot in de kleine uurtjes.

Na een korte of langere nacht staat het ontbijt om half negen klaar. Voor het ontbijt wordt er door de twee gitaristen al geoefend en dat nodigt uit tot meezingen. Een goed begin van de nieuwe dag.
Na het ontbijt begint de bijbelstudie. Deze gaat over Jeremia 29: 1-14. Centraal hierin staat vers 11: “Mijn plan met jullie staat vast”. Een gedeelte van het volk Israël is weggevoerd in ballingschap.
Jeremia is nog in Jeruzalem en hij krijgt een boodschap van God. Hij schrijft die in een brief aan het volk in ballingschap.
Dirk Meijvogel begint met de vraag waarom we plannen maken. Dat kan zijn omdat het handig is of omdat het noodzakelijk is. Maar je kunt ook een plan maken omdat iets je passie heeft. God had ook een passie: de schepping van de wereld en daarvoor maakte hij een plan. Enkele belangrijke punten zijn: de schepping gaat in fases en de mens is het ultieme doel. God is relatie in zichzelf (laat ons mensen maken). Je eert God het meest door lief te hebben. Door ongehoorzaamheid (eigen keuzes) voldoe je niet meer aan Gods plan. De eigen wil is er omdat de mens naar Gods beeld geschapen is.
God houdt vast aan zijn plan, ook al maakt de mens andere keuzes. Ook in moeilijkheden is God erbij. Eigenlijk is door de geboorte van Jezus, Gods plan vervuld. Door zijn sterven en opstanding is het kwaad overwonnen, de wortel is eruit. Het kwaad is er nog, maar God is erbij. Hij heeft ons geluk voor ogen.
Hierna gaan we in de groepjes een aantal vragen bespreken n.a.v. dit bijbelgedeelte.

De middag is altijd bestemd voor een activiteit. Na een boterham uit het vuistje gaan we richting
Hasselt. We verzamelen bij de Kalkovens en o.l.v. een gids maken we een stadwandeling (ja, Hasselt is een Hanzestad) en krijgen uitleg over de geschiedenis van dit stadje, dat nauw verweven is met de scheepvaart. Na de wandeling wacht ons een lekker kopje koffie en daarna volgt een diavoorstelling over de kalkbranderij in de kalkovens.

André en Nicoline zijn in Hattem al druk met de voorbereidingen van het diner. Als we weer terug zijn kunnen we al snel aan tafel. Tussen de gangen door (5 stuks) presenteren de groepjes hun bijdrage. Allemaal mooi en heel verschillend, van komisch tot een vraag om even stil te zijn. Die laatste bijdrage mondt uit in het lied “Stil, mijn ziel wees stil” met een powerpoint die eindigt met een beeld met juist dat vers uit Jeremia 29, waar onze bijbelstudie over ging.

Zondagmorgen gaan we naar de kerk in Heerde. Vanwege Israëlzondag heeft de gemeente diverse activiteiten, dus gaan we na de dienst meteen weer “huiswaarts”. Onze kok voor de zondag, Peter, is inmiddels al bezig om een heerlijk maal klaar te maken.

Zoals elk jaar wordt er voor een goed doel gecollecteerd. Deze keer zijn Machiel en Jessica Teekman het goede doel. Zij doen zendingswerk in Kaapstad. Op de website van de VEZ wordt hun werk
omschreven als “Church planting and Discipleship training”. Kortweg gezegd kan je het omschrijven als gemeenteopbouw. Er wordt € 870,00 opgehaald.

Na het eten volgt nog een evaluatie van dit weekend. Iedereen vindt dat de “jongere garde” prima past bij de rest. Het is een goed weekend geweest. Een punt van overweging is de kerkdienst. Met zo’n grote groep van 50 personen naar de kerk vormt misschien een te grote belasting voor de gemeente daar. Zelf een dienst houden in Hattem zou toch ook mogelijk zijn. Een argument voor de laatste optie is het feit dat er in Mannheim of Duisburg vaak minder mensen zijn voor de kerkdienst.
Deze opmerkingen worden door de werkgroep meegenomen in de besprekingen voor het weekend van volgend jaar. Dat weekend staat gepland voor eind oktober. Maak maar vast een aantekening op de kalender om dat weekend vrij te houden.

Er wordt nog een groepsfoto gemaakt en dan zit het er echt op.

Elly Blokzijl