De Nederlandse kerk aan de Ruhr is een open en gastvrije kerkelijke gemeente in Duisburg-Ruhrort (Duitsland) voor Nederlandse schippers, die de Rijn en/of de Duitse kanalen bevaren en voor Nederlanders die, om welke reden dan ook, in Duitsland te gast zijn. De Nederlandse Kerk aan de Ruhr is een kerk met een herkenbare uitstraling. In Gods naam willen wij naar elkaar omzien en samen gemeente zijn van Jezus Christus.

Nederlandstalige eredienst in Duisburg-Ruhrort iedere zondag om 10.30 uur aan de Dr. Hammacherstrasse 4-6 te Duisburg.

In Mannheim is iedere zondag om 11.30 uur een Nederlandstalige samenkomst. Deze vindt plaats in de Hafenkirche, Kirchenstraße 11. Evenals in Duisburg is ook dit een belangrijk ontmoetingsmoment voor Nederlandse varenden in Duitsland.

Overigens zijn ook anderen dan varenden hier natuurlijk hartelijk welkom!

Na de dienst is er bij een kop koffie of thee uitvoerig gelegenheid om elkaar te spreken. De PKN-schipperspredikanten, Ds. Meijvogel en Ds. Krüger  gaan hier regelmatig voor, evenals de schipperspredikant van Christelijk-Gereformeerde zijde, Ds. van der Ham.

Daarnaast is er iedere zondag om 10.00 uur dienst in de Koningskerk, Stieltjesstraat 30 in Rotterdam

We hopen u hier te mogen ontmoeten!

Binnenvaartpastoraat
Kerken
Overige nederlandse kerkdiensten

Voor actuele informatie: Website van de Nederlandse Kerk in Duitsland


08-03-2020
Munster-Hamm

Ds. J. Adriaanse
Aanvang 10.30 uur
Johannes-Kapelle, Münster
Bergstraße 36
Münster, Deutschland
15-03-2020
Dusseldorf
Ds. J. Adriaanse
Aanvang: 10.30
Paul-Gerhardt-Haus, Düsseldorf
Heerdter Landstraße 30
Düsseldorf, Deutschland
15-03-2020
Koln-Bonn

Ds. J. Adriaanse
Aanvang: 15.00 uur
Auferstehungskirche, Köln-Sürth
Auferstehungskirchweg 7
Köln-Sürth, Deutschland
12-04-2020
Munster
Ds. J. Adriaanse
Aanvang: 10.30
St. Johannes-Kapelle
Bergstrasse 36
Munster, Deutschland