Binnenvaartpastoraat
Welkom op de website van het binnenvaart pastoraat.De Werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten en vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot zowel in Nederland als daarbuiten. Het pastoraat is beschikbaar voor alle varenden ongeacht hun levensovertuiging.

De werkgroep verricht haar werkzaamheden namens de Protestantse Kerk in Nederland en is een onderdeel van de dienstenorganisatie van deze kerk.

Ze laat zich niet hinderen door tijd, afstand en grenzen. Ze biedt een thuisgemeente waar de schipper zich thuis voelt in Duisburg, Mannheim en Rotterdam. Ze organiseert enkele keren per jaar bezinningsweekenden. Ze doet dit met de inzet van predikant Dirk Meijvogel en vrijwillige medewerkers.

Met "Het Contact" heeft ze haar eigen blad. Daarnaast publiceert zij regelmatig in de Scheepvaartkrant
.
Kalender Kerkdiensten

Voor de diensten vanuit de Koningskerk kunt u kijken op
Koningskerk.orgHoudt u deze website goed in de gaten voor de actuele stand van zaken. Ook op onze Facebook en Instagram pagina's kunt u terecht:

facebook.com/Binnenvaartpastoraat/

Instagram.com/pastoraatbinnenvaart

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor verslagen van weekenden en andere events:
Klik hier.
13-11-2022

Duisburg
Ds. Louis Kruger

Mannheim
Ds. J.W. Wind

20-11-2022

Duisburg
Ds. Dirk Meijvogel
Eeuwigheidszondag

Mannheim
Ds. H.L. Versluis
27-11-2022

Duisburg
Ds. J.H. Adriaanse

Mannheim
Ds. H. van der Ham
04-12-2022

Duisburg
Ds. P.J. Verhagen

Mannheim
Ds. T. Koelewijn
11-12-2022

Duisburg
Ds. Peter Kruijt

Mannheim
Ds. Dirk Meijvogel
18-12-2022

Duisburg
Ds. M.P.D. Barth

Mannheim
Ds. F.A. Slothouber
24-12-2022

Duisburg
Ds. Dirk Meijvogel
20.00 uur Kerstavond
25-12-2022

Duisburg
Ds. Dirk Meijvogel
1e Kerstdag 10.30 uur

26-12-2022

Ds. Dirk Meijvogel
2e Kerstdag 14.00 uur Familiekerstdienst
 
We zijn verhuisd!

Vanaf 26 juni zullen we de kerkdiensten van de Nederlandse kerk aan de Ruhr, in een ander kerkgebouw houden. Het gebouw aan de Dr Hammacherstrasse werd voor ons te duur.

Een prachtig alternatief hebben we gevonden in het kerkgebouw te Duisburg-Laar.
Dit kerkgebouw wat eerder eigendom was van de EKD staat al enkele jaren leeg en is nu opgekocht door botenbouwer Thomas Ophardt uit Duisburg. Zijn verlangen is dat het evangelie zal klinken vanuit dit kerkgebouw. En wij mogen hier elke zondag onze kerkdiensten houden. Samenkomen met elkaar in de tegenwoordigheid van onze God. Om Hem te eren en te dienen. Om samen ons te verootmoedigen voor Hem. We zijn hier zeer dankbaar voor. Aangezien het gebouw verschillende ruimtes heeft en er verbouwingsplannen zijn, zullen we aanvankelijk samenkomen in de benedenzaal. U vindt dit kerkgebouw op de kruising van Zwinglistrasse - Apostelstrasse in Duisburg - Laar. Op loopafstand van de pegel!

We hopen dat u allen de vaste gang naar de kerk ook in Duitsland nu ook hier weer zult weten te vinden. Elke zondagmorgen 10.30 uur.

Welkom namens de Koning van de kerk!
Ds. Dirk Meijvogel
tel: 06 3104 1389

Schipperskerstfeest 2e Kerstdag 2022 in de Bethelkerk te Zwijndrecht
Het is alweer 21 jaar geleden dat het grote Schipperskerstfeest in de Doelen ophield te bestaan en dat schipperspredikant Louis Krüger in het voorjaar van 2001 met een klein groepje mensen uit zowel de hervormde als ook van de gereformeerde kant een rondgang maakte langs verschillende kerken in Rotterdam, om daar in afgeslankte vorm opnieuw een Schipperskerstfeest te organiseren.  
Inmiddels zijn we drie locaties en een flink aantal jaren verder en mogen we terug kijken op vele mooie, feestelijke Kerstdiensten, maar ook op twee ingewikkelde jaren met corona. Tevens is ds. Krüger intussen met emeritaat waarbij hij het voorzitterschap van de werkgroep heeft neergelegd.
De overige leden van de werkgroep hebben echter besloten om door te gaan met het Schipperskerstfeest en de voorbereidingen voor het komend Kerstfeest zijn dan ook in volle gang.
Als thema heeft de werkgroep voor dit jaar gekozen: “Samen op weg”. In de Adventstijd mogen we als christenen samen op weg gaan naar Kerst om samen uit te zien naar de geboorte van onze Here Jezus. Om vervolgens na Kerst samen op weg te gaan naar Pasen waarbij we mogen gedenken welk verzoenoffer Hij voor ons heeft gebracht.
Tijdens het Kerstfeest is Peter Naaktgeboren de gastspreker, hij zal op zijn eigen wijze inhoud geven aan het thema en het verwerken in de meditatie. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus o.l.v. Martin Zonnenberg. Daarnaast zal meewerken Rineke de Wit; zij is een sopraan en speelt hobo en Noortje van Middelkoop; zij speelt panfluit. Aan de precieze invulling van het programma wordt nog gewerkt, maar er zal in ieder geval ook voldoende ruimte zijn voor samenzang.
Zoals gebruikelijk is er na afloop van het Kerstfeest gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie / thee met een broodje.
We hopen u in grote getale te mogen begroeten op 2e Kerstdag, tot dan en weet u van harte welkom!
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar Zwijndrecht te komen, dan kunt u via de livestream meekijken naar het Kerstfeest. De link hiervoor kunt u t.z.t. vinden op www.binnenvaartpastoraat.nl

SchippersKerstfeest: 2e Kerstdag, 26 december om 16.00 uur in de Bethelkerk
Adres: Rotterdamseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht
Parkeeradvies: Parkeerplaats winkelcentrum Walburg

Collecte
De werkgroep is dankbaar dat veel sponsoren het Schipperskerstfeest ondersteunen met een gift. Hierdoor is het mogelijk dat er tijdens het Kerstfeest gecollecteerd kan worden voor een goed doel en dit jaar is de  collecte bedoeld voor de vaarvakantie op het hospitaalschip de “Prins Willem Alexander”. In het speciaal voor de week van 25 t/m 30 juni 2023 die georganiseerd wordt door de KSCC in Nijmegen. Deze week zullen er voornamelijk oud schippers als gast aan boord zijn die niet (meer) zelfstandig op vakantie kunnen. De vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de gasten lekker verwend worden en de zorg krijgen die zij nodig hebben. Het mooie is dat juist deze week de vrijwilligers voor het merendeel ook uit de binnenvaart komen en hiermee dezelfde “taal” spreken als de gasten.
Wanneer de gezondheid van aalmoezenier van Welzenes het toelaat zal hij op 2e Kerstdag naar Zwijndrecht komen om te vertellen waar zij de collecte precies voor willen gebruiken, maar duidelijk is in ieder geval dat het ondanks de vele vrijwilligers een dure reis is die niet voor iedereen betaalbaar is. We hopen dat met deze collecte de drempel wat naar beneden gebracht kan worden zodat er meer oud varende mee kunnen met deze bijzondere vaarvakantie en mogen ervaren dat het “schippersbloed” nog altijd door hun aderen stroomt.
Wij bevelen de collecte dan ook van harte bij u aan.
(Wilt u t.z.t. met deze week mee? Neem dan contact op met de KSCC, zij helpen u graag verder. Dit geldt zowel voor gasten alsook voor vrijwilligers met vooral een zorg achtergrond.)
Een bijdrage voor de collecte kunt u overmaken op: NL54 INGB 0009 0310 09 t.n.v. Werkgroep Schipperskerstfeest o.v.v. collecte KSCC/PWA