Binnenvaartpastoraat
De Protestantse Kerk in Nederland is een algemeen nuttige instelling en houder van een zgn. groepsbeschikking ANBI.
Pastoraat Binnenvaart is een onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland.
Dit betekent dat giften en andere bijdragen voor het binnenvaartpastoraat - wanneer de gever aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoet - als gift kunnen worden afgetrokken voor de belasting (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting) als dit bij de aangifte aangekruist word.

Het RSIN van de Protestante Kerk in Nederland is: 813612809

Als werkgroep binnen de PKN heeft Pastoraat Binnenvaart geen eigen rechtsvorm met vastgelegde statuten.  Om die reden staat de bankrekening van Pastoraat Binnenvaart op naam van de Nederlandse Kerk aan de Ruhr.

U kunt uw gift en vrijwillige bijdrage overmaken op:
IBAN: NL29 RABO 0153 5078 53
BIC: RABONL2U
t.n.v. Nederlandse Kerk aan de Ruhr.
U kunt dit doen o.v.v. Pastoraat Binnenvaart.
Hiermee steunt u de werkgroep met al haar activiteiten.

De Nederlandse Kerk aan de Ruhr maakt i.v.m. ANBI gebruik van de zelfde bankrekening.
Is uw bijdrage specifiek voor de Nederlandse Kerk aan de Ruhr  bedoeld, vermeldt dan als omschrijving: Nederlandse Kerk aan de Ruhr  i.p.v. Pastoraat Binnenvaart. In dat geval wordt uw gift voor de NK ad R gereserveerd.
ANBI status & Giften