Contact

Persoonlijk

U kunt direct in contact komen via e-mail of telefoon met één van de predikanten. Zie hiernaast voor de contactgegevens van de predikanten.
 

Opmerkingen

Voor opmerkingen over of aanvullingen voor de webpagina van het binnenvaartpastoraat van de PKN kunt u mailen naar Esther Goudriaan: goudriaan.concordia@vaart.net

Nieuwsbrief

U kunt zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van het binnenvaartpastoraat (d.meijvogel@filternet.nl). Via deze nieuwsbrief ontvangt u aankondigingen van activiteiten van het binnenvaartpastoraat.

Werkgroep Pastoraat Binnenvaart

Voorzitter
Ds. Anja van Alphen
Merelstraat 3

2851 VS Haastrecht

tel. 0182-501032 / 06-23450402 

e-mail: postvooranja@hotmail.com
Penningmeester
mevrouw Gerda van der Vliet

 

Oecumene

De predikanten van het binnenvaartpastoraat van de PKN werken samen met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk.
Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken werkt ds H. van der Ham onder schippers en zeevarenden.

Ds. H. van der Ham

Stooplaan 26

3311 DM Dordrecht
tel. 
078 6138280, 
0653596380
e-mail: 
hvdham@filternet.nl

Meer informatie over de Katholieke Kerk kunt u vinden op de pagina van het Katholiek Sociaal Cultureel Centrum.