Verandering Tijd Dienst Mannheim

Het Binnenvaartpastoraat organiseert:

Elke zondagmorgen een Nederlandstalige dienst in de Hafenkirche

Vanaf 1e paasdag beginnen de Nederlandstalige diensten voor de binnenvaartgezinnen
en overige Nederlandstalige gasten

om 11.30 uur!

Om ca 11.00 uur is de toegang open

Van harte welkom!

Voor informatie: Bram Aarnoudse, tel: 0031 6 2139 2314
Zie ook: www.binnenvaartpastoraat.nl