gezinsweekend

Een Wonderbaar (mooi) weekend.

Vrijdagmiddag 24 juni was het zover, het Gezinsweekend in Hattem staat voor de deur. Om half 5
konden we binnenstromen en kon ook Johanna met de proviand en haar heerlijke soepen richting keuken. Bekend terrein, de Zandkreek, gezellig om elkaar hier weer te ontmoeten en om het
onderwerp “De wonderen zijn de wereld nog niet uit” van allerlei kanten te benaderen.
Nadat we onze spullen een plekje gegeven hadden en onze trek gestild was, werden we door
dominee Dirk Meijvogel welkom geheten.

Om 8 uur kwam Bea van Pijkeren uit Harderwijk, uit de vorige gemeente van Dirk. Ze vertelde ons over hoe zij door gebedsgenezing van haar longziekte is verlost, een wonder.
Geen uithoudingsvermogen meer en dan verdwijnt die kwaal en hebben de artsen er geen verklaring voor. Bea kon weer voor haar gezin zorgen, van alles ondernemen, o.a. nieuwe studie volgen, een hbo opleiding pastoraalwerk. God was in de tijd van ziek zijn altijd bij hen en Hij gaf het gezin kracht, waar ze dankbaar voor waren, wonderlijk.
Maar na 4 jaar kreeg ze een infectie aan haar arm en daar blijft ze last van houden, met altijd pijn,
wat haar veel energie kost en waardoor ze nu arbeidsongeschikt is en ook de mooie opleiding niet af heeft kunnen maken. Toch mag ze ervaren: “Groot is Zijn trouw, in ziekte en gezondheid. Wat er ook gebeurt: het wonder van toen blijft altijd bestaan!”
Na nog wat liederen gezongen te hebben en een gebed, was het bedtijd voor een aantal kindertjes.
De bar ging open en kon er gezellig met elkaar gepraat worden, binnen of in het bos, want het was nog lekker weer.

We kregen de mededeling om zaterdagmorgen om half 9 aan tafel te komen, dat viel niet mee voor sommigen. Na de maaltijd begonnen we om 10 uur, eerst zingen van af de beamer.
Dirk ging voorlezen uit de bijbel Marcus 9 vers 14-29: “de genezing van een bezeten jongen”.
Daarna werden er onder de ouderen groepjes gevormd en werd met een aantal vragen over dit
gedeelte de bijbelstudie begonnen.
Dominee Louis Krüger en Joke Meijvogel verplaatsten zich naar het amfitheater met de oudere jeugd
en met de basisschoolkinderen werd door één van de kinderen dit verhaal uit de kinderbijbel gelezen.
Ze praatten er nog wat over na en zongen wat liedjes.

De meisjes gingen tekeningen inkleuren om in kaarten te plakken, die verstuurd worden namens de weekend Hattemgangers.
De jongens gingen in het bos een route met vlaggetjes uitzetten, die zij later gingen volgen en daarna gezellig samen picknicken.
Voor de middag was er een speurtocht uit gezet, gelukkig regende het niet veel en genoten we van de natuur.

Ondertussen was een goochelaar met zijn vrouw zijn goochelspullen aan het klaar zetten, wat hebben de kinderen en wij daar van genoten. Ze dachten vaak, ik weet hoe die dat doet, maar uiteindelijk toch weer niet.....euh hoe kan dat??
Deze mensen hadden we vorig jaar bij het najaarsweekend in Hattem, na de kerkdienst in Heerde bij de koffie ontmoet.

Om 6 uur was er de BBQ. Toen regende het behoorlijk, maar onder de luifel werd het vlees lekker bruin en in en rond het kampgebouw was het gezellig met zijn allen.

Rond 8 uur begonnen we met zingen. Net als vorig jaar kwamen Mark en Ellen uit Zwolle ons
begeleiden. Ellen zei, dat het ook voor hen steeds weer genieten is om met ons tot Zijn eer te zingen.
Hij die zoveel wonderen doet, waar veel liedjes over gingen, maar sommige dingen ook niet te
begrijpen zijn.

Het uur is omgevlogen en daarna nog gezellig nagepraat met koffie/thee.

Voor het avondspel moesten we wachten totdat het donker werd. Een aantal werd het bos ingestuurd, zij hadden een attribuut bij zich om geluid te maken. Die moesten door de gevormde groepjes
gevonden worden; het was gelukkig droog en geslaagd.

Voor de meesten na een korte nacht slapen, zondagmorgen om 8 uur aan de gedekte tafels, voor een heerlijk ontbijt met een gekookt eitje.
Daarna was het richting witte tent lopen, waar om 9 uur de kerkdienst begon. Deze wordt door de omgeving druk bezocht. Dit keer ging dominee Krüger voor en gebruikte gedeeltelijk ons weekend thema. Mede door een kinderkoor uit Zalk was het een mooie dienst, met na afloop voor de kinderen een presentje en onder het genot van koffie/thee/limonade napraten.
De uitgangscollecte was voor het Binnenvaart Pastoraat, met name diensten in Mannheim.
Daarna richting kampgebouw, sommigen alvast de spullen bij elkaar zoeken, want het zit er helaas bijna op. Gelukkig kwam kok André met zijn dochter ons eerst nog een heerlijke maaltijd bezorgen.
Ondertussen de collecte die we altijd houden voor een goed doel. Dit keer voor de Familie van Veen, van m/s Quo Vadis. Hun zoontje Nathan heeft 22Q11 deletie syndroom. Daar is een stichting voor opgericht, per jaar wordt 1 op de 2000 kinderen met dit syndroom geboren. Meer informatie op de site..... steun22Q11.nl.
Daarna werden de taken verdeeld om het kampgebouw netjes achter te laten.

Na een dankgebed zongen we met elkaar nog wat liederen en als laatste......
“Samen op weg gaan dat is ons gebed, als een volk dat juist daarvoor, door U apart is gezet.
Vol van U liefde, genade en kracht, als een lamp die nog schijnt in de nacht”.

Zo kwam er echt een eind aan dit Mooie Wonderbare Weekend.
De werkgroep wordt bedankt voor hun vrijwillige inzet en ook een aantal sponsoren die het mede
mogelijk gemaakt hebben: EOC scheepsverzekering, Slurink bunkerstations en 4-com telefonie.

Groet, Geertje Mannak
m/s Navigatie